ECB/2019/31

  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1743 z 15. októbra 2019 o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov (prepracované znenie) (ECB/2019/31), Ú. v. EÚ L 267, 21. 10. 2019, s. 12.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 5. júna 2014 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (ECB/2014/23), Ú. v. EÚ L 168, 5. 6. 2014, s. 115.