Menu

BCE/2019/31

  1. Decizia (UE) 2019/1743 a BCE din 15 octombrie 2019 privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite (reformare) (BCE/2019/31), JO L 267, 21.10.2019, p. 12.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 5 iunie 2014 privind remunerarea depozitelor, soldurilor şi deţinerilor de rezerve excedentare (BCE/2014/23), JO L 168, 5.6.2014, p. 115.