ECB/2019/31

  1. Besluit (EU) 2019/1743 van de ECB van 15 oktober 2019 betreffende de rentevergoeding op deposito’s, saldi en aangehouden extra reserves (herschikking) (ECB/2019/31), PB L 267 van 21.10.2019, blz. 12.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 5 juni 2014 betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves (ECB/2014/23), PB L 168 van 5.6.2014, blz. 115.