ECB/2019/31

  1. ECB Lēmums (ES) 2019/1743 (2019. gada 15. oktobris) par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību (pārstrādāta versija)  (ECB/2019/31), OV L 267, 21.10.2019, 12. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB lēmums (2014. gada 5. jūnijs) attiecībā uz atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turējumiem (ECB/2014/23), OV L 168, 5.6.2014, 115. lpp..