ECB/2019/31

  1. 2019 m. spalio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1743 dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius (nauja redakcija) (ECB/2019/31), OL L 267, 2019 10 21, p. 12.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2014 m. birželio 5 d. ECB sprendimas dėl atlyginimo už indėlius, balansus ir laikomą atsargų perteklių (ECB/2014/23), OL L 168, 2014 6 5, p. 115.