Menu

EKB/2019/31

  1. Az EKB (EU) 2019/1743 határozata (2019. október 15.) a többlet tartalékállományok és egyes betétek díjazásáról (átdolgozás)  (EKB/2019/31), HL L 267., 2019.10.21., 12. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: A betétek, egyenlegek és többlet tartalékállományok díjazásáról szóló 2014. június 5-i EKBi határozat (EKB/2014/23), HL L 168., 2014.6.5., 115. o.