Menu

EKP/2019/31

  1. EKP:n päätös (EU) 2019/1743, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista (uudelleenlaadittu) (EKP/2019/31), EUVL L 267, 21.10.2019, s. 12.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista (EKP/2014/23), EUVL L 168, 5.6.2014, s. 115.