ECB/2019/31

  1. ECB's afgørelse (EU) 2019/1743 af 15. oktober 2019 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån (omarbejdning) (ECB/2019/31), EUT L 267 af 21.10.2019, s. 12.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 5. juni 2014 om forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver (ECB/2014/23), EUT L 168 af 5.6.2014, s. 115.