ECB/2019/31

  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1743 ze dne 15. října 2019 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (přepracované znění)  (ECB/2019/31), Úř. věst. L 267, 21. 10. 2019, s. 12.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 5. června 2014 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv (ECB/2014/23), Úř. věst. L 168, 5. 6. 2014, s. 115.