Menu

CON/2019/28

  1. Yttrande om rådets rekommendation om utnämning av ECB:s ordförande (CON/2019/28), EUT C 258, 25.7.2019, s. 2.

      Ytterligare information

       
      Rådets Rekommendation om utnämning av Europeiska centralbankens ordförande