Menu

CON/2019/28

  1. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko skyrimo (CON/2019/28), OL C 258, 2019 7 25, p. 2.

      Papildoma informacija

       
      Tarybos Rekomendacija dėl Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimo