Menu

CON/2019/28

  1. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelsen af formanden for ECB (CON/2019/28), EUT C 258 af 25.7.2019, s. 2.

      Læs mere

       
      Rådets Henstilling om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank