Menu

CON/2019/28

  1. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování prezidentky ECB (CON/2019/28), Úř. věst. C 258, 25. 7. 2019, s. 2.

      Dodatečné informace

       
      Doporučení Rady o jmenování prezidentky Evropské centrální banky