ECB/2019/19

  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1265 (2019. gada 10. jūlijs) par euro īstermiņa procentu likmi (EURSTR)  (ECB/2019/19), OV L 199, 26.7.2019, 8. lpp..

    Papildus informācija

    1. Labojums ECB Pamatnostādnē (ES) 2019/1265 (2019. gada 10. jūlijs) par euro īstermiņa procentu likmi (EURSTR) (ECB/2019/19) ( OV L 199, 26.7.2019. ) , OV L 230, 6.9.2019, 11. lpp..