EKP/2019/19

  1. EKP suunis (EL) 2019/1265, 10. juuli 2019, euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta (EKP/2019/19), ELT L 199, 26.7.2019, lk 8.

    Täiendav teave

    1. EKP 10. juuli 2019. aasta suunise (EL) 2019/1265 (euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta) (EKP/2019/19) parandus, 26.9.2019.