ECB/2019/19

  1. ECB's retningslinje (EU) 2019/1265 af 10. juli 2019 om den korte eurorente (EURSTR) (ECB/2019/19), EUT L 199 af 26.7.2019, s. 8.

    Læs mere

    1. Berigtigelse til ECB's retningslinje (EU) 2019/1265 af 10. juli 2019 om den korte eurorente (EURSTR) (ECB/2019/19), EUT L 230 af 6.9.2019, s. 11.