ECB/2019/7

  1. Smernica ECB (EU) 2019/671 z dne 9. aprila 2019 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) (ECB/2019/7), UL L 113, 29. 4. 2019, str. 11.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 20. februarja 2014 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank (ECB/2014/9), UL L 159, 28. 5. 2014, str. 56.