BCE/2019/7

  1. Orientarea (UE) 2019/671 a BCE din 9 aprilie 2019 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (reformare)  (BCE/2019/7), JO L 113, 29.4.2019, p. 11.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 20 februarie 2014 privind operaţiunile naţionale de administrare a activelor şi pasivelor de către băncile centrale naţionale (BCE/2014/9), JO L 159, 28.5.2014, p. 56.