BĊE/2019/7

  1. Linja Gwida (UE) 2019/671 tal-BĊE tad-9 ta' April 2019 dwar operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet domestiċi mill-banek ċentrali nazzjonali (riformulazzjoni)  (BĊE/2019/7), ĠU L 113, 29.4.2019, pġ. 11.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja Gwida tal-BĊE tal-20 ta' Frar 2014 dwar operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-attiv u l-passiv domestiċi mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊE/2014/9), ĠU L 159, 28.5.2014, pġ. 56.