ECB/2019/7

  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2019/671 (2019. gada 9. aprīlis) par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (pārstrādāta versija)  (ECB/2019/7), OV L 113, 29.4.2019, 11. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2014. gada 20. februāris) par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (ECB/2014/9), OV L 159, 28.5.2014, 56. lpp..