ECB/2019/7

  1. 2019 m. balandžio 9 d. ECB gairės (ES) 2019/671 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (nauja redakcija)  (ECB/2019/7), OL L 113, 2019 4 29, p. 11.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2014 m. vasario 20 d. ECB gairės dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (ECB/2014/9), OL L 159, 2014 5 28, p. 56.