EKB/2019/7

  1. Az EKB (EU) 2019/671 iránymutatása (2019. április 9.) az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről (átdolgozás) (EKB/2019/7), HL L 113., 2019.4.29., 11. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről szóló 2014. február 20-i EKBi iránymutatás (EKB/2014/9), HL L 159., 2014.5.28., 56. o.