ESB/2019/7

  1. Smjernica (EU) 2019/671 ESB od 9. travnja 2019. o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (preinaka) (ESB/2019/7), SL L 113, 29.4.2019., str. 11.

    1. : Smjernica ESB od 20. veljače 2014. o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (ESB/2014/9), SL L 159, 28.5.2014., str. 56.