ECB/2019/7

  1. ECB's retningslinje (EU) 2019/671 af 9. april 2019 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (omarbejdning) (ECB/2019/7), EUT L 113 af 29.4.2019, s. 11.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 20. februar 2014 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (ECB/2014/9), EUT L 159 af 28.5.2014, s. 56.