ECB/2019/7

  1. Obecné zásady ECB (EU) 2019/671 ze dne 9. dubna 2019 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (přepracované znění) (ECB/2019/7), Úř. věst. L 113, 29. 4. 2019, s. 11.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 20. února 2014 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (ECB/2014/9), Úř. věst. L 159, 28. 5. 2014, s. 56.