Menu

CON/2019/6

 1. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (CON/2019/6), Úř. věst. C 84, 6. 3. 2019, s. 1.

   Dodatečné informace

    
   Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii COM/2018/834 final
    
   Návrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii COM/2018/833 final