Menu

ECB/2019/3

  1. Sklep ECB (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3), UL L 32, 4. 2. 2019, str. 14.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 29. marca 2012 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities in razveljavitvi Sklepa ECB/2009/6 (ECB/2012/6), UL L 117, 1. 5. 2012, str. 13.