Menu

BCE/2019/3

  1. Decizia (UE) 2019/166 a BCE din 25 ianuarie 2019 privind Comitetul pentru infrastructura pieței și de abrogare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2019/3), JO L 32, 4.2.2019, p. 14.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) şi de abrogare a Deciziei BCE/2009/6  (BCE/2012/6), JO L 117, 1.5.2012, p. 13.