Menu

EBC/2019/3

  1. Decyzja EBC (UE) 2019/166 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Rady ds. Infrastruktury Rynku i uchylająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities  (EBC/2019/3), Dz.U. L 32 z 4.2.2019, str. 14.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities oraz uchylająca decyzję EBC/2009/6 (EBC/2012/6), Dz.U. L 117 z 1.5.2012, str. 13.