Menu

ECB/2019/3

  1. Besluit (EU) 2019/166 van de ECB van 25 januari 2019 betreffende de Raad voor marktinfrastructuur en tot intrekking van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de TARGET2-Effectenraad  (ECB/2019/3), PB L 32 van 4.2.2019, blz. 14.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 29 maart 2012 houdende de instelling van de TARGET2-Effectenraad en tot intrekking van Besluit ECB/2009/6  (ECB/2012/6), PB L 117 van 1.5.2012, blz. 13.