Menu

BĊE/2019/3

  1. Deċiżjoni (UE) 2019/166 tal-BĊE tal-25 ta' Jannar 2019 dwar il-Bord tal-Infrastruttura tas-Suq u li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2012/6 dwar it-twaqqif tal-Bord għall-Programm TARGET2-Securities (BĊE/2019/3), ĠU L 32, 4.2.2019, pġ. 14.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tad-29 ta’ Marzu 2012 dwar it-twaqqif tal-Bord għall-Programm TARGET2-Securities u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2009/6 (BĊE/2012/6), ĠU L 117, 1.5.2012, pġ. 13.