ECB/2019/3

  1. ECB Lēmums (ES) 2019/166 (2019. gada 25. janvāris) par Tirgus infrastruktūras valdi un ar ko atceļ Lēmumu ECB/2012/6 par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi  (ECB/2019/3), OV L 32, 4.2.2019, 14. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2012. gada 29. marts) par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi un Lēmuma ECB/2009/6 atcelšanu  (ECB/2012/6), OV L 117, 1.5.2012, 13. lpp..