ECB/2019/3

  1. 2019 m. sausio 25 d. ECB sprendimas (ES) 2019/166 dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo  (ECB/2019/3), OL L 32, 2019 2 4, p. 14.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2012 m. kovo 29 d. ECB sprendimas dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo ir Sprendimo ECB/2009/6 panaikinimo  (ECB/2012/6), OL L 117, 2012 5 1, p. 13.