Menu

EKB/2019/3

  1. Az EKB (EU) 2019/166 határozata (2019. január 25.) a Piaci Infrastruktúra Testületről és a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2019/3), HL L 32., 2019.2.4., 14. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2012. március 29.) a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról és az EKB/2009/6 határozat hatályon kívül helyezéséről  (EKB/2012/6), HL L 117., 2012.5.1., 13. o.