Menu

EKP/2019/3

  1. EKP:n päätös (EU) 2019/166, annettu 25 päivänä tammikuuta 2019, markkinainfrastruktuurilautakunnasta sekä TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 kumoamisesta  (EKP/2019/3), EUVL L 32, 4.2.2019, s. 14.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta ja päätöksen EKP/2009/6 kumoamisesta  (EKP/2012/6), EUVL L 117, 1.5.2012, s. 13.