ECB/2019/3

  1. ECB's afgørelse (EU) 2019/166 af 25. januar 2019 om Markedsinfrastrukturrådet og om ophævelse af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2-Securities Board)  (ECB/2019/3), EUT L 32 af 4.2.2019, s. 14.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 29. marts 2012 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities og om ophævelse af afgørelse ECB/2009/6  (ECB/2012/6), EUT L 117 af 1.5.2012, s. 13.