Menu

ECB/2019/3

  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/166 ze dne 25. ledna 2019 o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2019/3), Úř. věst. L 32, 4. 2. 2019, s. 14.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 29. března 2012 o zřízení Rady TARGET2-Securities a o zrušení rozhodnutí ECB/2009/6  (ECB/2012/6), Úř. věst. L 117, 1. 5. 2012, s. 13.