Menu

  1. Kodeks ravnanja za visoke uradnike ECB, UL C 89, 8. 3. 2019, str. 2.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Dopolnilni kodeks meril poklicne etike za člane Izvršilnega odbora ECB, UL C 104, 23. 4. 2010, str. 8.
      1. Ni več v veljavi: Dopolnilni kodeks etičnih meril za člane Izvršilnega odbora ECB, UL C 230, 23. 9. 2006, str. 46.
    2. Ni več v veljavi: Kodeks ravnanja za člane Nadzornega odbora ECB , UL C 93, 20. 3. 2015, str. 2.