Menu

  1. Kódex správania pre vysokopostavených úradníkov ECB, Ú. v. EÚ C 89, 8. 3. 2019, s. 2.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Doplnkový kódex etických kritérií pre členov Výkonnej rady ECB, Ú. v. EÚ C 104, 23. 4. 2010, s. 8.
      1. Už nie je účinné: Doplnkový kódex etických kritérií pre členov Výkonnej rady ECB, Ú. v. EÚ C 230, 23. 9. 2006, s. 46.
    2. Už nie je účinné: Kódex správania členov Rady pre dohľad ECB, Ú. v. EÚ C 93, 20. 3. 2015, s. 2.