Menu

  1. Kodiċi ta’ Kondotta għall-membri ta’ livell għoli tal-BĊE , ĠU C 89, 8.3.2019, pġ. 2.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Kodiċi supplimentari ta’ Kriterji ta’ Etika għall-Membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE, ĠU C 104, 23.4.2010, pġ. 8.
      1. Mhux aktar fis-seħħ: Kodiċi supplimentari ta' kriterji ta' etika għall-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE, ĠU C 230, 23.9.2006, pġ. 46.
    2. Mhux aktar fis-seħħ: Kodiċi ta’ Kondotta għall-Membri tal-Bord Superviżorju tal-BĊE , ĠU C 93, 20.3.2015, pġ. 2.