Menu

  1. Augsta līmeņa ECB amatpersonu ētikas kodekss , OV C 89, 8.3.2019, 2. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Valdes locekļu Ētikas papildkodekss, OV C 104, 23.4.2010, 8. lpp..
      1. uz sākumu: ECB Valdes locekļu ētikas papildkodekss, OV C 230, 23.9.2006, 46. lpp..
    2. uz sākumu: ECB Uzraudzības valdes locekļu ētikas kodekss , OV C 93, 20.3.2015, 2. lpp..