Menu

  1. ECB aukšto lygio tarnautojų elgesio kodeksas , OL C 89, 2019 3 8, p. 2.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: ECB Vykdomosios valdybos narių papildomas etikos kodeksas, OL C 104, 2010 4 23, p. 8.
      1. Nebegalioja: ECB vykdomosios valdybos narių papildomas etikos kodeksas, OL C 230, 2006 9 23, p. 46.
    2. Nebegalioja: ECB priežiūros valdybos narių elgesio kodeksas , OL C 93, 2015 3 20, p. 2.