Menu

  1. Az EKB vezető tisztségviselőinek szóló magatartási kódex, HL C 89., 2019.3.8., 2. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az Etikai Követelmények Kiegészítő Kódexe az EKB Igazgatóságának tagjai számára, HL C 104., 2010.4.23., 8. o.
      1. Hatályát vesztette: Az etikai követelmények kiegészítő kódexe az EKB Igazgatóságának tagjai számára, HL C 230., 2006.9.23., 46. o.
    2. Hatályát vesztette: Magatartási kódex az EKB felügyeleti testületének tagjai számára , HL C 93., 2015.3.20., 2. o.