Menu

 1. EKP:n ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeet , EUVL C 89, 8.3.2019, s. 2.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: Menettelytapaohjeet EKP:n neuvoston jäsenille, EYVL C 123, 24.5.2002, s. 9.
  2. Yhteisymmärrysmuistio EKP:n neuvoston jäsenille annettuja menettelytapaohjeita koskevan yhteisymmärrysmuistion muuttamisesta, EUVL C 10, 16.1.2007, s. 6.
  3. Epävirallinen konsolidoitu toisinto EKP:n neuvoston jäsenille osoitetuista menettelytapaohjeista, 10.3.2008.
  4. Ei enää voimassa: Eettiset lisäohjeet EKP:n johtokunnan jäsenille, EUVL C 104, 23.4.2010, s. 8.
   1. Ei enää voimassa: Eettiset lisäohjeet EKP:n johtokunnan jäsenille, EUVL C 230, 23.9.2006, s. 46.
  5. Ei enää voimassa: EKP:n valvontaelimen jäsenten menettelytapaohjeet , EUVL C 93, 20.3.2015, s. 2.