1. EKP kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhend , ELT C 89, 8.3.2019, lk 2.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP juhatuse liikmete täiendav eetikakoodeks, ELT C 104, 23.4.2010, lk 8.
      1. Kehtivus lõppenud: EKP juhatuse liikmete täiendav eetikakoodeks, ELT C 230, 23.9.2006, lk 46.
    2. Kehtivus lõppenud: EKP järelevalvenõukogu liikmete tegevusjuhend, ELT C 93, 20.3.2015, lk 2.