Menu

ECB/2018/32

  1. Sklep ECB (EU) 2019/48 z dne 30. novembra 2018 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/31 (ECB/2018/32), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 196.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 30. avgusta 2013 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja (ECB/2013/31), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 63.
      1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 21. junija 2013 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja  (ECB/2013/20), UL L 187, 6. 7. 2013, str. 25.