BCE/2018/32

  1. Decizia (UE) 2019/48 a BCE din 30 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31  (BCE/2018/32), JO L 9, 11.1.2019, p. 196.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 30 august 2013 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro (BCE/2013/31), JO L 16, 21.1.2014, p. 63.
      1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 21 iunie 2013 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale din afara zonei euro (BCE/2013/20), JO L 187, 6.7.2013, p. 25.