ECB/2018/32

  1. Besluit (EU) 2019/48 van de ECB van 30 november 2018 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de niet-eurogebied nationale centrale banken en tot intrekking van Besluit ECB/2013/31  (ECB/2018/32), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 196.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB Van 30 augustus 2013 betreffende de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van buiten het eurogebied  (ECB/2013/31), PB L 16 van 21.1.2014, blz. 63.
      1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 21 juni 2013 betreffende de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van buiten het eurogebied  (ECB/2013/20), PB L 187 van 6.7.2013, blz. 25.