Menu

BĊE/2018/32

  1. Deċiżjoni (UE) 2019/48 tal-BĊE tat-30 ta' Novembru 2018 dwar il-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/31 (BĊE/2018/32), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 196.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-30 ta’ Awwissu 2013 dwar il-ħlas fil-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro (BĊE/2013/31), ĠU L 16, 21.1.2014, pġ. 63.
      1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-21 ta’ Ġunju 2013 dwar il-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro (BĊE/2013/20), ĠU L 187, 6.7.2013, pġ. 25.