ECB/2018/32

  1. ECB Lēmums (ES) 2019/48 (2018. gada 30. novembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, un par Lēmuma ECB/2013/31 atcelšanu  (ECB/2018/32), OV L 9, 11.1.2019, 196. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 30. augusts) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu  (ECB/2013/31), OV L 16, 21.1.2014, 63. lpp..
      1. uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 21. jūnijs) par to, kā ārpus eurozonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu  (ECB/2013/20), OV L 187, 6.7.2013, 25. lpp..